Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2023-09-18

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2023-09-18 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-09-18

Paragrafer

178-214

Anslaget publicerades

2023-09-18

Anslaget avpubliceras

2023-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: