Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-12-21

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2021-12-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-12-21

Paragrafer

176-198

Anslaget publicerades

2022-01-03

Anslaget avpubliceras

2022-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: