Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-09-15

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-09-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-09-15

Paragrafer

102-119

Anslaget publicerades

2022-09-21

Anslaget avpubliceras

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: