Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2022-11-15

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2022-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-11-15

Paragrafer

133-153

Anslaget publicerades

2022-11-18

Anslaget avpubliceras

2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: