Anslagsbevis tekniska nämnden 2022-11-22 (§§ 127, 138)

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2022-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-11-22

Paragrafer

127, 138

Anslaget publicerades

2022-11-22

Anslaget avpubliceras

2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: