Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2023-01-17

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2023-01-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-01-17

Paragrafer

1-12

Anslaget publicerades

2023-01-17

Anslaget avpubliceras

2023-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: