Anslagsbevis tekniska nämnden 2023-02-28

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2023-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer

22-36

Anslaget publicerades

2023-03-06

Anslaget avpubliceras

2023-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: