Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2023-09-05

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2023-09-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-09-05

Paragrafer

81-92

Anslaget publicerades

2023-09-05

Anslaget avpubliceras

2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: