Anslagsbevis utbildningsnämnd 2020-03-17

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Paragrafer

40-54

Anslaget publicerades

2020-03-23

Anslaget avpubliceras

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: