Anslagsbevis utbildingsnämden 2021-09-20

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Paragrafer

142-164

Anslaget publicerades

2021-09-27

Anslaget avpubliceras

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: