Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-27

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

104-118

Anslaget publicerades

2021-09-29

Anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: