Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-10-04

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2021-10-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Paragrafer

119

Anslaget publicerades

2021-10-07

Anslaget avpubliceras

2021-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: