Anslagsbevis utbildningsnämnd 2021-11-15

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-11-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Paragrafer

185-212

Anslaget publicerades

2021-11-22

Anslaget avpubliceras

2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: