Anslagsbevis utbildningsnämnd 2022-04-19

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2022-04-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-19

Paragrafer

57-79

Anslaget publicerades

2022-04-25

Anslaget avpubliceras

2022-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: