Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-03

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2022-05-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-05-03

Paragrafer

43-50

Anslaget publicerades

2022-05-06

Anslaget avpubliceras

2022-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: