Anslagsbevis utbildningsnämnd 2022-06-14

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2022-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Paragrafer

98-112

Anslaget publicerades

2022-06-20

Anslaget avpubliceras

2022-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: