Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-06

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-09-06

Paragrafer

61-78

Anslaget publicerades

2022-09-09

Anslaget avpubliceras

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: