Anslagsbevis utbildningsnämnd 2023-01-10

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-01-10

Paragrafer

1-21

Anslaget publicerades

2023-01-17

Anslaget avpubliceras

2023-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: