Anslagsbevis utbildningsnämnd 2023-03-17

Protokoll från utbidlningsnämndens sammanträde 2023-03-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Paragrafer

49-67

Anslaget publicerades

2023-03-13

Anslaget avpubliceras

2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: