Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-09-05

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2023-09-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-09-05

Paragrafer

59-78

Anslaget publicerades

2023-09-08

Anslaget avpubliceras

2023-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: