Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse om flyttning av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till Mariestads Bildemontering och Återvinningsteknik AB och har bedömts som fordonsvrak enligt sagd lag och därmed skrotats. Fordonets ägare har ingen känd address eller telefonnr.

Ursprunglig uppställningsplats:
Parkeringen Lekevi IP Nyborgsvägen 2

TYP och Modell:
Vit vandaliserad husvagn av fabrikat SMV

Kungörelsens publicerades:
2020-08-28

Kungörelsens avpubliceras:
2020-11-30

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-28 13.08