Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse av ansökan om tillstånd för grundvattenuttag för Boterstena vattentäkt

Mariestads kommun avser att söka tillstånd för grundvattenuttag från den kommunala vattentäkten i Boterstena. Vattentäkten har varit i bruk sedan 1980-talet, men det finns idag inget tillstånd för vattenuttag. För att säkra den kommunala vattenförsörjningen ska kommunen därför söka tillstånd vid Mark– och miljödomstolen.

Samrådsunderlag finns att ta del av på kommunens hemsida www.mariestad.selänk till annan webbplats (se nyheter under Bygga & Bo). Eventuella synpunkter skall skriftligen inges till e-postadressen tk@mariestad.se eller till adressen Verksamhet Teknik, 542 86 Mariestad, senast den 26 oktober 2020.

Anslagsbevis

Anslaget publicerades

2020-10-05

Anslaget avpubliceras

2020-10-26

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-05 00.30