Kungörelse av förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun

Nu finns ett detaljplaneförslag för Ladukärr 2:1 m.fl. tillgängligt för granskning. Sista dag att inkomma med synpunkter är 2021-07-19.

Sidan senast uppdaterad: