Kungörelse av förslag till detaljplan för Västra Ekudden, Mariestads centralort, Mariestads kommun

Nu finns ett detaljplaneförslag för Västra Ekudden, tillgängligt för samråd. Sista dag att inkomma med synpunkter är 2021-07-19.

Sidan senast uppdaterad: