Kungörelse av förslag till detaljplan för Korstorp 2:1 m.fl., Marisetads centralort, Mariestads kommun

Nu finns ett detaljplaneförslag för Korstorp 2:1 m.fl., Marestads centralort, Mariestads kommun tillgängligt för samråd. Sista dag att inkomma med synpunkter är 2022-12-10.

Sidan senast uppdaterad: