Anslagsbevis kommunrevisionen 2022-04-14

Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 14 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-14

Paragrafer

8

Anslaget publicerades

2022-05-12

Anslaget avpubliceras

2022-06-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: