Kungörelse flyttade fordon Mariestads kommun

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Mariestads bildemontering och återvinningsteknik Ab, Förrådsgatan 29, Mariestad

Fordonet kommer jämte lagen om fordonsflytt att skrotas då det utgör ett fordonsvrak enligt 2 § 7.FFF

Registreringsnummer

Okänt

Fabrikat

Volkswagen

Ursprunglig uppställningsplats

Hammarsmedsgatan 27

Kungörelsen avpubliceras

2023-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Dokument


Länkar


Sidan senast uppdaterad: