Kungörelse Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 januari 2024 beslutat att förslag till fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 ska bli föremål för granskning. Granskning pågår under perioden 2 februari till 2 april 2024. Granskningshandlingarna finns utställda i Mariestads stadshus, Kyrkogatan 2 i Mariestad samt på kommunens hemsida www.mariestad.se/fopmariestad Länk till annan webbplats.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan har varit föremål för samråd under hösten 2023 och innan planen antas ska den ställas ut för granskning. Planen upprättas enligt plan- och bygglagens 3 kapitel och innehåller bland annat redovisning av inriktningen för den fysiska miljöns långsiktiga utveckling samt vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt till kommunen senast den 2 april 2024. Synpunkter skickas till info@mariestad.se eller Mariestads kommun, Kommunstyrelsen, 542 86 Mariestad.

Kungörelse publicerades:2024-02-01
Kungörelse avpubliceras: 2024-04-02

Dokument

Kungörelse Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: