Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2021-09-21

Protokoll från Samordningsförbumndet Skaraborgs sammanträde den 2021-09-21 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2021-10-08

Anslaget avpubliceras

2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet Skaraborg, Skövde

Dokument

Protokoll

Länkar

Överklaga beslut

Sidan senast uppdaterad: