Anslagsbevis Samordningsförbundet Skaraborg 2022-04-04

Protokoll från Samordningsförbundet Skarborg sammanträde den 2022-04-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-04

Paragrafer

1-9

Anslaget publicerades

2022-05-06

Anslaget avpubliceras

2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Samordningförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde

Sidan senast uppdaterad: