Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Minoritetslagen

Minoriteternas rättigheter är fastställda i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målet med minoritetslagen är att skydda de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. Lagen skiljer mellan ett så kallat grundskydd som gäller alla fem nationella minoriteter i hela landet och ett förstärkt skydd som gäller för finska, samiska och meänkieli inom vissa förvaltningsområden.

  • Grundskyddet ger minoritetsgrupperna rätt till information och inflytande samtidigt som det allmänna ska skydda och främja minoritetsspråken och -kulturen.
  • Det förstärkta skyddet som gäller inom förvaltningsområdena betyder att den berörda nationella minoriteten även har rätt att vara i kontakt med kommunen på sitt språk. Kommunen ska även kunna ordna äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller delvis på minoritetsspråket om det efterfrågas.

Förvaltningsområden

Idag det ingår 64 kommuner i finskt förvaltningsområde, 22 i förvaltningsområdet för samiska, och sju kommuner ingår i förvaltningsområdet för meänkieli. Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket.

På sidan ”Finskt förvaltningsområde” kan du läsa mera om förvaltningsområdet och vad det i praktiken innebär.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-27

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan