Finskt förvaltningsområde

Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket under lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sverigefinnar i kommunen

Knappt 2000 invånare i Mariestads kommun har rötter i Finland. Det här betyder att ungefär åtta procent av kommuninvånarna antingen själva är födda i Finland eller har minst en förälder eller mor- eller farförälder som är född i Finland.

Finskspråkig service

Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen får bestämma särskilda tider och plats där den finskspråkiga servicen ges. Om du vill komma i kontakt med kommunen på finska, kan du ringa eller mejla samordnaren för finskt förvaltningsområde. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information här på sidan.

Förskola

I Mariestad är det möjligt att få förskoleverksamhet delvis på finska. Finskspråkig förskoleverksamhet erbjuds på förskolan Österåsen, där en finskspråkig pedagog jobbar.

Om du är intresserad av finskspråkig verksamhet, ska du uppge detta när du anmäler ditt barn till förskolan. Kontakta förskoleavdelningen om du vill flytta ditt barn till Österåsen eller har övriga frågor. Kontaktuppgifterna finns under "Relaterad information".

Äldreomsorg

I Mariestads kommun finns en finskspråkig enhet på det särskilda boendet Fredslund i Hasslerör. Mera information om Fredslunds särskilda boende hittar du under "Länkar", Fredslunds särskilda boende.

Kontaktuppgifterna för frågor gällande äldreomsorg finns här intill.

Samråd

Kommunen har en finsk samrådsgrupp som fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. Samrådsgruppen träffas regelbundet för att diskutera frågor som berör finskt förvaltningsområde. Mera information hittar du på sidan om samrådsgruppen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde
Mariann Kuusinen
Telefon: 0501-75 67 51
E-post: Mariann Kuusinen

Ewa Möller
Chef för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Ewa Möller

Frågor angående kö och placering i förskolan
Anette Reimer
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Selma Bandic
Avdelningschef äldreomsorg
Telefon: 0501-75 52 00
E-post: Selma Bandic

Kalle Kinnunen
Keski
Kalle Kinnunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Fredslunds särskilda boende Öppnas i nytt fönster.

Keski.se, evenemang och frågor inom finskt förvaltningsområde Länk till annan webbplats.