Politikerportalen

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.


Här hittar du bland annat övergripande information om kommunens digitala mötesportal Assistenten, styrande dokument, arvoden och ersättningar, tider för sammanträden, uppgift om partistöd, politikerhandboken och annan information som vi tror kan vara ett stöd för dig i uppdraget som förtroendevald.

Huvudnyheter

Hand som scrollar på ipad

Assistenten

Assistenten är kommunens digitala mötesportal. Där hittar du alla politiska möten samt kallelser och handlingar till dessa.

test

Ny förtroendevald

Här hittar du bland annat information om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, hur dina personuppgifter hanteras och hur du anmäler ditt bankkonto.

Lär dig mer om Agenda 2030 och de globala målen

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för arbetet med Agenda 2030. I strategin identifieras tre prioriterade insatsområden – livsstil, omställning och försörjning. I den här digitala utbildningen får du veta mer om vad våra politiker tycker, vad Agenda 2030 och de globala målen handlar om och se exempel från kommunens verksamheter, bland annat ElectriVillage.

Hitta snabbt

Aktuellt för dig som politiker