Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Politikerportalen

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.


Här hittar du bland annat övergripande information om kommunens digitala mötesportal Assistenten, styrande dokument, arvoden och ersättningar, tider för sammanträden, uppgift om partistöd, politikerhandboken och annan information som vi tror kan vara ett stöd för dig i uppdraget som förtroendevald.

Huvudnyheter

Hand som scrollar på ipad

Assistenten

Assistenten är kommunens digitala mötesportal. Där hittar du alla politiska möten samt kallelser och handlingar till dessa.

test

Ny förtroendevald

Här hittar du bland annat information om vad det innebär att ha ett förtroendeuppdrag, hur dina personuppgifter hanteras och hur du anmäler ditt bankkonto.

Hitta snabbt

Aktuellt för dig som politiker

  • Skype-möten

    Du vet väl att du kan använda Skype via din politiker-iPad?
  • På gång - digital rapportering av arvode

    Lönenämnden har tagit beslut att all rapportering av förtroendevaldas arvoden och ersättningar ska gå över från pappershantering till digital rapportering genom Vismas e-tjänst ”Ersättning till förtroendevalda”
  • Samtalstonen i politiken

    Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en webbutbildning med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som sk...