Blanketter för förtroendevalda

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

Här finns de blanketter (och e-tjänster) som riktar sig till dig som förtroendevald.

Saknar du någon blankett? Hör av dig till administrativa enheten.

Motion, fråga och interpellation

I fullmäktige finns det möjlighet för ledamöterna att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer. Som en hjälp har enheten för demokratistöd upprättat mallar som med fördel kan användas av ledamöter som vill skriva en motion, fråga eller interpellation. Mallarna kan du få genom att kontakta enheten för demokratistöd.

Arvoden och ersättningar

Arvode söks via lönekontorets e-tjänst. Klickbar länk under Relaterad information.

Följande blanketter ska användas när man som förtroendevald begär ersättning för uppdrag inom ramen av förtroendemannauppdraget:

  • Intyg för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Blankett under Relaterad information
  • Redovisning av kommunala uppdrag för förtroendevald som anställd i kommunen. Blanketten finns på intranätet Navet under Självservice och blanketter

Partistöd

Partistöd betalas ut årligen till de partier som har mandat i fullmäktige. Partierna måste ansöka om stödet och det görs på en särskild blankett som även innefattar redovisning och granskningsintyg. Blanketten hittar du på sidan som handlar om partistöd.

Anmälan personuppgifter

Som ny förtroendevald anmäler du dina personuppgifter via en e-tjänst. Klickbar länk under Relaterad information. Mer om hantering av personuppgifter kan du läsa på sidan Ny förtroendevald.

Avsägelse politiskt uppdrag

Avsägelse av politiskt uppdrag gör du via en e-tjänst. Klickbar länk finns under Relaterad information. mer om avsägelse av uppdrag kan du läsa om på sidan Avsägelse av politiskt uppdrag.

Sidan senast uppdaterad: