Blanketter för förtroendevalda

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

Här finns de blanketter (och på sikt e-tjänster) som riktar sig till dig som förtroendevald.

Motion, fråga och interpellation

I fullmäktige finns det möjlighet för ledamöterna att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer. Som en hjälp har administrativa enheten upprättat mallar som med fördel kan användas av ledamöter som vill skriva en motion, fråga eller interpellation. Mallarna hittar du under Relaterad information.

Blanketter för arvoden och ersättningar

Följande blanketter ska användas när man som förtroendevald begär ersättning för uppdrag inom ramen av förtroendemannauppdraget:

  • Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst
  • Begäran om ersättning för förrättning samt begäran om milersättning
  • Intyg för ersättning för förlorad arbetsinkomst
  • Redovisning av kommunala uppdrag för förtroendevald som anställd i kommunen

Blanketterna hittar du under Relaterad information.

Partistöd

Partistöd betalas ut årligen till de partier som har mandat i fullmäktige. Partierna måste ansöka om stödet och det görs på en särskild blankett som även innefattar redovisning och granskningsintyg. Blanketten hittar du under Relaterad information.

Anmälan av personuppgifter

Som ny förtroendevald ska du anmäla dina personuppgifter till din nämndsekreterare så att det kan skapas ett användarkonto för åtkomst till möteshandlingar och protokoll, en e-postadress och för att lönekontoret ska kunna betala ut arvode. Uppgifterna fyller du i en särskild blankett som du hittar under Relaterad information.

Avsägelse av politiskt uppdrag

Vill du avsäga dig ditt förtroendeuppdrag ska fullmäktige hantera den begäran och entlediga dig. Avsägelsen ska vara skriftlig och lämnas in till administrativa enheten. Det finns en särskild blankett för avsägelsen som du hittar under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: