Skapa egna Teamsmöten med iPad

Det går att skapa ett eget Teamsmöte på iPad. Gör då enligt följande:

  1. Öppna Kalender i Teamsappen och tryck på plus (+) tecknet.
  2. Välj en rubrik, deltagare och när mötet ska vara och tryck på klar. Inbjudan till deltagare går då iväg och mötet skapas i kalendern.
  3. För att ansluta till mötet tryck på mötesbokningen i kalendern därefter på anslutknappen.

Om du önskar en manual eller hjälp att skapa möte ska du kontakta IT-supporten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Enheten för demokratistöd
E-post: Infobrevlåda enheten för demokratistöd

IT-support
Telefon: 0501-75 50 70