Samtalstonen i politiken

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en webbutbildning med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som ska hända.

Samtalstonen i politiken riktar sig till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet.

Du hittar till webbsidan genom att klicka på länken:
http://media.skl.se/samtalstonen/ Länk till annan webbplats.