På gång - digital rapportering av arvode

Lönenämnden har tagit beslut att all rapportering av förtroendevaldas arvoden och ersättningar ska gå över från pappershantering till digital rapportering genom Vismas e-tjänst ”Ersättning till förtroendevalda”

Lönekontoret har tillsammans med Visma påbörjat ett projekt för att implementera detta med ambitionen att kunna lansera tjänsten kommun för kommun från och med maj 2020. Efter sommaren är tanken att ingen rapportering längre ska ske på pappersblanketter.

Tjänsten kommer kortfattat fungera på det sättet att sekreterarna i varje kommun lägger upp de sammanträden i Ciceron som du som förtroendevald deltagit på, du kan sedan digitalt rapportera din närvaro genom att logga in i e-tjänsten med din surfplatta och identifiera dig med mobilt bankID. Inför införandet kommer du att erbjudas utbildning i hur e-tjänsten fungerar, vi återkommer med datum för detta. Man kan även begära kilometerersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst via e-tjänsten samt ersättning för ej protokollförd förrättning. Har du inte bankID idag så behöver du skaffa detta för att kunna ansöka om ersättning, det är kostnadsfritt och du vänder dig till din bank för att få information om hur du går till väga.

Sidan senast uppdaterad: