Ny E-tjänst för ersättning till förtroendevalda

Lönenämnden har tagit beslut om att all rapportering av förtroendevaldas arvoden och ersättningar ska
gå över från pappershantering till digital rapportering genom e-tjänsten ”Ersättning till
förtroendevalda”.

Den förtroendevalda kommer att digitalt rapportera sin närvaro på sammanträden genom att logga in i e-tjänsten och identifiera sig med mobilt bankID. Man kan även begära kilometerersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för ej protokollförd förrättning genom e-tjänsten.

Den som inte har bankID idag behöver skaffa detta för att kunna ansöka om ersättning, det är kostnadsfritt och man vänder sig till sin bank för att få information om hur man går till väga.

Utbildning

Lönekontoret kommer att utbilda alla förtroendevalda i samband med sammanträden enligt följande:

Datum/tid:
6 oktober kl 13.00 i samband med Miljö och byggnadsnämnden
12 oktober kl 13.30 i samband med Kommunstyrelsen
20 oktober kl 8.00 i samband med Utbildningsnämnden
20 oktober kl 14 i samband med Tekniska nämnden
21 oktober kl 8.30 i samband med Socialnämnden
26 oktober kl 16.00 i samband med KF (övriga förtroendevalda som inte deltagit på någon av de andra tillfällena är också välkomna)

Utbildningen kommer att vara i Vänersalen vid samtliga tillfällen.

Sidan senast uppdaterad: