Kommunfullmäktige sammanträder på distans

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner för att förhindra smittspridning av coronaviruset kommer fullmäktige att sammanträda med tjänstgörande ledamöter på distans den 14 december.

Kommunfullmäktiges ordförande har, i enlighet med Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner, beslutat att genomföra fullmäktiges sammanträde på distans den 14 december.

Det innebär att ledamöter och ersättare kommer att delta på sammanträdet via mötesverktyget i Teams. Fullmäktiges presidium, sekreterare och tekniker kommer att finnas på plats i stadshuset, i sammanträdesrum Torsö.

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande kommer att ta beslut om detta inför varje möte.

Manual för distansmöte

Administrativa enheten har upprättat en manual för distansdeltagande via länk. Det är viktigt att du som deltagare på fullmäktiges sammanträde läser igenom manualen innan mötet och följer de anvisningar som finns där.

Teams

Det digitala mötet kommer att genomföras via mötesverktyget Teams. Samtliga ledamöter och ersättare har fått ett mejl med en länk till mötet. Det går också att ansluta till mötet genom att gå in via Teams-appen som finns på din politiker-iPad.

Samtliga tjänstgörande ledamöter ska ansluta till mötet senast 17.30 för att hinna lösa eventuella tekniska problem som kan uppstå.

Sidan senast uppdaterad: