Personuppgifterna i vårt personalsystem kontrolleras mot Folkbokföringsregistret

För att säkra upp att vi har korrekta uppgifter i vårt personalsystem kommer vi från och med den 1 maj kontrollera alla personuppgifter mot folkbokföringsregistret. De uppgifter som felar i personalsystemet och de system som hämtar sina uppgifter därifrån ändras per automatik till det som är registrerat i folkbokföringen. Detta kan innebära att till exempel din e-postadress ändras.

Sedan en tid tillbaka pågår ett organisationsövergripande arbete med att förbättra kvalitén på uppgifterna i våra system. Exempelvis har strukturering och rensning av befattningar gjorts, organisationsbenämningar ses över och telefonnummer ska uppdateras per automatik genom att de hämtas in direkt från Vänerenergi. Som en del av detta arbete har en tjänst köpts in från Skatteverket, för att vi ska kunna säkerställa att vi får in korrekta uppgifter på alla anställda och förtroendevalda.

En kontroll har gjorts mot Skatteverkets folkbokföringsregister som visar att cirka 1000 medarbetare/förtroendevalda i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har någon form av skillnad i de uppgifter som vi har i vårt lönesystem jämfört med uppgifterna i folkbokföringsregistret.

Det kan handla om att du har ett annat tilltalsnamn i folkbokföringsregistret än det du uppgett till oss, eller att du stavar ditt namn på annat sätt. Eftersom e-postadressen som genereras för ditt uppdrag består av ditt namn så kommer e-postadress ändras den 1 maj om ditt namn skiljer sig från Skatteverkets uppgifter. Namnet kommer också ändras i Outlook och i Skype.

Mail kommer gå ut till berörda

De personer som har någon skillnad i våra kontra Skatteverkets uppgifter kommer att få ett mail med information om vad detta innebär och hur du kan ändra uppgiften i folkbokföringsregistret om du vill slippa ändring i våra system. Detta mail kommer att skickas ut runt den 15 mars. En påminnelse kommer att gå ut runt den 22 mars. Om du inte får något mail innebär det att våra uppgifter om dig stämmer.

Vid frågor går det bra att maila till följande mailadress personuppgifter@gullspang.se

Sidan senast uppdaterad: