Partistöd

Det är dags att söka partistöd.

Ansökan ska ha inkommit till kansliet senast den 30 juni. Ansökan görs på blankett som även innefattar en redovisning över föregående års användning av partistödet samt ett granskningsintyg.

Ansökningsblanketten hittar ni här på politikerportalen, sidan Partistöd.

Så snart ansökan inkommit överlämnas den till fullmäktige för beslut. (Detta görs löpande, så snart en ansökan kommit in).

Har ni några frågor så kontakta Malin Eriksson, administrativ chef.

Sidan senast uppdaterad: