Utbildning i Vismas e-tjänst ”Ersättning till förtroendevalda”

Under året 2021 erbjuder lönekontoret ett antal utbildningstillfällen i e-tjänsten ”ersättning till förtroendevalda”. Utbildningen riktar sig till dig som är ny förtroendevald eller till dig som känner för att friska upp minnet i hur man använder e-tjänsten. Utbildningen genomförs digitalt via Skype.

Utbildningstillfällen för dig som är användare av e-tjänsten:

26 april 17.00-17.45
10 maj 13.00-13.45
11 oktober 13.00-13.45
29 november 17.00-17.45


Utbildning för dig som är attestant i e-tjänsten:

26 april 16.00-16.45
29 november 16.00.16.45


Anmälan görs till Gustav Sandstedt på gustav.sandstedt@gullspang.se Du kommer då att få en Outlookinbjudan med Skypelänk till utbildningen.

Välkommen