Lär dig mer om Agenda 2030 och de globala målen

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle både för nuvarande och för framtida generationer.

Agenda 2030 med 17 globala mål är den mest omfattande planen som världen någonsin skådat. Länder och dess regeringar har tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld. Mariestads kommun är en del i det arbetet och du som jobbar här kan bidra på olika sätt. Kommunfullmäktige har också som ett verktyg beslutat om en strategi för kommunens arbete med Agenda 2030 med prioriterade områden och mål.

Strategin hittar du på sidan Styrande dokument, strategier.

Kommunen är med i kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som har till syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Projektet Glokala Sveriges utbildningsmaterial hittar du här Länk till annan webbplats.

Digital utbildning i fem steg

I den här digitala utbildningen får du veta mer om vad våra politiker tycker, vad Agenda 2030 och de globala målen handlar om och se exempel från kommunens verksamheter, bland annat ElectriVillage.

Utbildningen består av fem delar som endast tar några minuter var att genomföra. De olika avsnitten innehåller korta filmer, kunskapsfrågor och plats för egna reflektioner. När du har sett alla avsnitt hoppas vi att du ska ha fått en bättre inblick i vad Agenda 2030 och de globala målen innebär och vilket arbete som pågår i kommunen för att skapa en mer hållbar värld.

Du hittar utbildningens olika avsnitt via länkarna nedan, du utför dem i den ordning de ligger:

Introduktion och kursupplägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ElectriVillage del 1 Länk till annan webbplats.

ElectriVillage del 2 Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: