Klimatneutrala Mariestad 2030 ska snabba på klimatomställningen

Drönarbild ovanifrån över del av stadskärna med hamn och sjö i bakgrunden.

Alla i samhället måste vara engagerade för att vi ska kunna göra de förändringar som klimatomställningen kräver. En självklar aktör i Mariestads kommun är den kommunala organisationen men vi kan inte ensamma göra de insatser som behöver bli gjorda.

Politiker och tjänstepersoner behöver arbeta tillsammans med näringsliv och forskare, idéburna organisationer och vanliga människor. Politik och demokratiska processer går långsamt medan klimatomställningen behöver gå snabbt. För att skapa förutsättningar för denna förflyttning har kommunen sökt och blivit antagen till det strategiska innovationsprogrammet ViableCities. Det är Sveriges hittills största satsning på att skapa klimatneutrala städer och totalt är det 23 kommuner som ingår. Vårt projekt heter Klimatneutrala Mariestad 2030 och fram till slutet på 2024 ska en rad olika saker hända. Detta är en del i kommunens arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

På gång

Framtagning av Klimatkontrakt 2030 pågår där kommunen ska konkretisera hur vi jobbar eller vill jobba med bland annat näringslivet, medborgare och digitalisering för att öka takten i omställningen. Den statliga nivån och innovationsprogrammet ViableCities skriver å andra sidan hur de kan hjälpa och underlätta för oss i vårt arbete. Alla 23 kommuner i ViableCities tar fram klimatkontrakt och skriver dessa med fem nationella myndigheter och ViableCities. Kontraktet ska ses mer som en samskapande process än som ett dokument som signeras och sätts in i en pärm.

Förstudie om hur digital teknik kan visualisera och synliggöra klimatomställning och stadsutveckling i ett Mariestadsperspektiv. Syftet är att skapa ett engagemang hos medborgarna på ett lättbegripligt och spännande sätt. Förebilden är "Här finns liv" – utställningen med spelapp som biosfärföreningen tog fram för några år sedan för att synliggöra de globala målen. Förstudien genomförs av Sweco, Biosfärföreningen, Högskolan i Skövde samt kommunen. Under 2023 är planerna att Högskolan i Skövde konkretiserar förstudien i spelutveckling.

Kontakt

Maria Gustavsson
Samhällsbyggnadsstrateg
Telefon: 0501-75 51 39
E-post: MariaGustavsson

Sidan senast uppdaterad: