Politiska styrdokument

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policies och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, verksamhetsspecifika styrdokument och delegationsordningar.

På denna sida har vi samlat styrdokument som vi tror att du som förtroendevald kan ha nytta av. Här hittar du till exempel:

  • Kommunfullmäktiges mål för år 2020-2022
  • Styrmodell för Mariestads kommun
  • Policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Arbetsordning för kommunfullmäktige
  • Det goda debattklimatet
  • Regler för deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda
  • Arvoden och traktamenten för förtroendevalda
  • Ägardirektiv för Mariestads kommuns aktiebolag
  • Nämndernas reglementen

Du hittar dem under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: