Sammanträdestider för fullmäktige och nämnder

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

Efter att fullmäktige och nämnderna har fattat beslut om sammanträdestider för kommande år gör administrativa enheten en sammanställning över samtliga nämnders datum för sammanträden. Sammanställningen omfattar även datum för arbetsutskottens möten, för fullmäktige samt MTG-styrgrupp och de kommunala bolagens styrelsemöten .

Sammanställningen uppdateras vi eventuella ändringar. Senaste versionen av sammanställningen kan du få om du kontaktar enheten för demokratistöd.

Du hittar datum för fullmäktige och nämnder under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Enheten för demokratistöd
E-post: Infobrevlåda enheten för demokratistöd

Länkar

Sammanträdesdagar