Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdestider för fullmäktige och nämnder

Det här är information till dig som är förtroendevald i Mariestads kommun.

Efter att fullmäktige och nämnderna har fattat beslut om sammanträdestider för kommande år gör administrativa enheten en sammanställning över samtliga nämnders datum för sammanträden. Sammanställningen omfattar även datum för arbetsutskottens möten, för fullmäktige samt MTG-styrgrupp och de kommunala bolagens styrelsemöten .

Sammanställningen uppdateras vi eventuella ändringar. Senaste versionen av sammanställningen hittar du under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-01 14.48

Relaterad information

Kontakt

Administrativa enheten
E-post: Infobrevlåda administrativa enheten

Dokument

Sammanträdesdatum 2020PDF