Det goda debattklimatet

Det goda debattklimatet i kommunfullmäktige som drivkraft för kommunens utveckling 2018-2022 är en överenskommelse antagen av fullmäktige 2019-06-17

Överenskommelsen tar upp riktlinjer för förhållningssätt och den politiska debatten i fullmäktige med syftet att gynna demokratin och kommunens utveckling.

Samtliga partier ställde sig bakom överenskommelsen och en representant från varje parti skrev under den. Du hittar överenskommelsen under Relaterad information.

Webbutbildning Samtalstonen i politiken

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en webbutbildning med syfte att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat. 

Utbildningen innehåller olika situationer och dilemman inom politiken där den förtroendevalda själv väljer vad som ska hända. Samtalstonen i politiken riktar sig till förtroendevalda i styrelser, nämnder eller fullmäktige och kan användas för självstudier, grupparbeten eller större seminarier om samtalston, förhållningssätt och umgängesformer i det politiska livet. Länk hittar du under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: